Personal Websites Babelred
Get your website for free
0 0 0

PAMANA NG LAHI

Article of the website marlene adlit, created on: 6/11/2010 2:41:34 PM

By: MARLENE ADLIT | Published: 11/06/2010 15:26 | | Content:3
Marami sa atin ang di alintana ang kahalagahan ng tradisyon at kultura. Marami ang nagsasawalang-kibo at ang ilan naman ay walang paki-alam. Hindi kinakailangang maging bahagi ka muna ng isang etnikong samahan bago mo kilalanin at linangin ang iyong kultura.

Marami sa atin ang lumaki sa lunsod at nasanay na sa modernong pamumuhay. Nakalimutan na marahil ng ilan ang mga ipinama sa atin ng ating mga ninuno. Mga pamanang hindi nagmula sa mga banyagang mananakop. Bagkus, isang pamana na tanging katutubong Filipino lamang ang nakagawa at makagagawa.

Ang tradisyon at kulturang Filipino ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang at kasayahan. Marami ang di nakakaunawa na tayo ay may sariling pamamaraan. Tayo ay may sariling gawi ng pamumuhay at edukasyon. May sarili rin tayong pamamaraan pagdating sa medisina at paggagamot.

Hindi batid ng marami ang nakatagong tradisyon. Mga tradisyong hindi nakatala sa mga pahina ng aklat subalit bahagi ng ating kasaysayan. Mga gawaing mali at di maka-Diyos para sa ilan ngunit bahagi na ng pagiging Filipino.

Tunay ngang ang Pilipinas ay isang arkipelago. Ito ay pulo-pulong bahagi ng lupa. Bawat lugar o pook ay may sinusunod na salita, asal, paniniwala, tradisyon at kultura.

Hindi ko masasabing isa akong katutubo at nabibilang sa isang etnikong samahan. Subalit ako ay may lahing pinagmulan. Hindi ko tatalikuran ang tradisyong ipinamana sa akin ng aking mga ninuno. Handa akong tuparin at gampanan ang huling habilin na maka-ilang salin-lahi ng ginagawa ng aming pamilya.

At ito ang pamana sa aming lahi.

Comments
Kia Guerrero (no registrado)
Kia Guerrero (no registrado)
Aminado po ako, most of the times, I forgot about some of our traditions. But still, I try my best to remember them and put them into my heart ...
Tunay nga po kayong Filipino. Isang tunay na pagmamahal para sa bansa ang ipinamamalas ninyo...
_jessie escandalio_
_jessie escandalio_
I like filipino tradition.
oliver051
oliver051
kailangan rin natin itong panatilihin upang magagamit ito ng mga susunod na henerasyon............................................
Comment